fbpx

KADINLAR SAÇ EKİMİ YAPTIRABİLİR Mİ?

8.03.2024

Kadınlara Saç Ekimi yapılabilir. Ancak kadınların saç ekimi planlaması erkeklere göre daha özenli ve detaylı yapılmalıdır. Saç kaybeden her kadın, saç kaybı şekli, saç kaybına sebep olan faktörler sebebi ile her zaman doğru aday olmayabilir. 

Saç  yoğunluğu, saçın hangi alandan kayıp yaşadığı, genel mi bölgesel mi açılma olduğu, var olan saç kalınlığı, saç kaybının skar dokulu olup olmadığı, saçın alınacağı donör bölgedeki saç sayısı ve gücü, saç derisinin sağlık durumu, inceliği gibi faktörler göz önünde bulundurularak kadınlarda saç ekimi planlanmalıdır.

Kadınlarda Saç Kaybı, erkeklerdeki kadar net bir şekilde “sadece genetik” olarak tanı almaz. Kadın saç kaybı büyük oranda çok faktörlü bir alt yapıdadır. Bu nedenle kadınlarda saç dökülmesinde artışa sebep olan faktörler doğru tanımlanıp kontrol edilmediğinde, saç kaybı süreklilik gösterebilir. Bu durumda saç ekimi yapılsa dahi saç var olan yoğunluğunu sonradan kaybedebilir. Saç Ekiminin kadın adaylarda başarısız olmasının temel sebebi budur.

Ayrıca bilinmelidir ki Kadın Saç Kaybı erkeklere göre tedavi ve destek bakımlara daha olumlu tepkiler vermektedir; çünkü çoğu zaman saç kaybı sebebi genetik değildir.  Kadınlarda saç ekimi yapılmadan, destek bakımlarla saç yeniden yoğunluk kazanabilir. 

Kadınların Yaşadığı Saç Kaybının Öncelikle Sebebi tanımlanmalı daha sonra Saç Ekimi’ne uygunluğuna karar verilmelidir.

Telogen Effluvium

Telogen Effluvium : Saç Ekimi Önerilmez. Bu saç kaybı tipi saç kaybı dönemseldir ve geçici saç kaybını tanımlar. 

Bu saç kaybı şeklinde saç her yerden dökülür; genel bir seyrelme görülür, şakaklarda açılma belirgindir. Dökülme 2-3 ay için yoğun seyreder; günlük 500 tele kadar çıkabilir. Saçta %50-60 oranında kayıp görülebilir. Fiziksel (ameliyat, dönemsel kansızlık, geçirilen bir enfeksiyon, kilo kaybı, doğum vb) ve duygusal travmaya ( yoğun stres, sınav stresi, ayrılık, yakının kaybı vb) bağlı gelişir. 3-6 ay içinde kendiliğinden iyileşme oranı yüksek bir saç kaybı şeklidir. Tedavi ve destek programlarına %90-100 oranında olumlu sonuç verir.  

Kronik Telogen EffluviumSaç Ekimi Önerilmez. Çünkü bu tip saç kaybında sürekli yeni saç çıkışı vardır.  Alt yapısında kronik ve uzun dönemli hastalıklar (tiroit sorunları, bağışıklık sistemi hastalıkları), kronik kansızlık, kronik sindirim sorunları, kronik enflamasyon, kronik stres olan, dökülmenin 100 tel üstünde seyrettiği ve sürekli olduğu, dönemsel ataklarla dökülmenin arttığı bir saç kaybı şeklidir. Saçta zamanla yoğunlukta azalma olur; özellikle at kuyruğu yapıldığında hacimsel azalma belirgindir. Saçta incelme vardır ancak ama hep saç çıkışı vardır. Kronik TE yaşayan kişilerde saçta bir miktar seyreklik olur ancak destek programları ile saç gelişim gösterebilir. 

Kadın Tipi ve Erkek Tipi GENETİK Saç Kaybı

Kadın Tipi ve Erkek Tipi GENETİK Saç Kaybı: Saç Ekimine En Uygun adaylardır. 

Bu kişiler saç kaybının temelde genetik alt yapılı olduğu, kaybın ailesel aktarımla şekillendiği “doğru teşhis edilen” adaylardır.

Bu kişilerde saç kaybına katkı sunan başka bir sağlık sorunu olmadığı için kayıp 5-10 yıllık bir sürede gizli ve yavaş ilerler. Saçta belirli bir bölgede açılma görülür.  Ön saç çizgisinin hemen arkasında 2 parmak alanda, saç ayrımında, nadiren şakaklarda ve tepede açılma bulunur.  Dar alanda bulunan bu kayıplar saç kaybı hızlı seyretmediği için saç ekimi ile desteklendiğinde daha başarılı sonuçlar elde edilir. Yine de yıllar içinde yaşa ve çeşitli sağlık sorunlarına bağlı saç kaybı ilerleyebileceği için var olan saçların desteklenmesine devam edilmelidir. 

Skar Dokulu Saç Kayıpları

Skar dokulu Saç Kayıpları: Yapılabilir ANCAK:

Kalıcı saç kaybı ile sonuçlanan, yara tipi (skatrisyel ) saç kaybı olarak da bilinen, yani saç folikülünün cilt altında bir inflamasyon sonucu yok olduğu saç kayıplarıdır.  Bu saç kayıplarında Saç Ekimi yapılıp yapılamayacağı tartışmalı bir tercihtir.  Frontal fibrozan alopesi, lichen planopilaris, discoid lupus, folikülit vb yara tipi saç kayıpları saçın tekrar geri kazanımı ihtimali olmayan ve devamlılık riski olan saç kayıplarıdır. Bu tip saç kayıplarında hastalığın aktif olduğu ilk dönemlerde saç ekimi yapılamaz. Çeşitli sistemik ve topikal tedavilerle  saç kaybının hızı /seyri yavaşlatılabilir.  Bu vakalarda oluşan saç kayıpları ancak süreç 2 yıl kadar stabil durumda kaldığında ve devam etmediğinde, saç ekimi yapılabilir.  Olumlu örnekleri vardır ancak alt yapıda bulunan eflamasyon yeniden aktif hale geldiğinde ekilen saçın kayıp riski oluşabilir.

Saç Kıran Tipi Saç Kaybı

Saç Kıran tipi Saç Kaybı: Yapılabilir ANCAK: Alopesi areata (saç kıran) saçın para şeklinde küçük kayıplarla veya tümden kayıp yaşadığı, bir bağışıklık sistemi hastalığıdır.  Genetik ve Ailesel aktarım barındırabilen, bağışıklık sistemini zayıflığı ile ve en temelde stres ile kolay tetiklenen bir doğası vardır. Tekrarlayabilen doğası gereği Saç Ekimi bu hastalar için genelde önerilmez.  Bu hastaların öncelikle medikal desteklerden yardım olması önerilir. Saç kıran vakaları yeterli süre medikal destek alıp sonuç alamadığında Saç Ekimi için değerlendiriilir.  Saç kıranda saç ekimi yapılamaz kesin bir kanı değildir ancak saç kökünde gerçekleşen bağışıklık sistemi atakları sebebiyle var olan saçlar ve ekilen saçlar yeniden dökülme riski yaşayabilir. 

KADINLARDA SAÇ EKİMİ ERKEKLERE GÖRE NEDEN DAHA AZ BAŞARILIDIR?

ETKİ EDEN ÇOK FAKTÖR BULUNUR:

Kadınlarda saç kaybı erkekler gibi “sadece genetik” faktörlere bağlı değildir; genelde çok faktörlüdür; süreç vücut metabolizması ile hormonlarla birebir ilişkilidir ve yaş ilerledikçe devamlılık gösterir. 

Kadınlarda saç kaybının temel sebepleri arasında:

  • hormonsal düzensizlikler ( PCOS, insülin direnci, tiroit sorunları)
  • sistemik ve kronik hastalıklar
  • kronik kansızlık
  • kronik stres
  • kronik sindirim sorunları 
  • bağışıklık sistemi hastalıkları

ek olarak ilaç kullanımına bağlı yan etkiler, sık kilo alıp vermeler, hareketsiz yaşam, vitamin ve mineral yetersizlikleri kadınlarda daha sık görülür. Bu hastalıkların kontrolü tamamen sağlanamadığında saç kaybı devamlılık göstermektedir. Bu faktörlerin bir kısmı ilaç destekleri ile yaşam şeklinin ve beslenmenin düzenlemesi ile kontrol edilebilir durumdadır.  Ancak yine de dönemsel tetikleyici sebepler, kansızlık, kilo kaybı, beslenme yetersizlikleri, çevresel faktörler kadın adaylarda saç kaybı için tetikleyici olabilmektedir. Bu durumda ekilen saç yoğunluğunu korumak zorlaşmakta, saç zayıflamaya devam etmektedir. 

KADINLARDA SAÇ KAYBI DAHA GENİŞ ALANDA GÖRÜLÜR.

Kadınlarda saç kaybı, erkekler gibi bölgesel ve dar alanda değil daha geniş alanda, genel seyrelme olarak görülmektedir.  Saç ekimi dar alanda planlandığında sonuç daha başarılı görünür.  Geniş alanda ilerleyen kayıplarda genel görsel güçlenmedikçe saç tatmin edici bir dolgunluk göstermez.  Saç ekimi saç kaybının baskın olduğu alanda kısa dönemli bir yoğunluk yaratabilir; ancak saç kaybının ve saçın incelmesinin devam etmesi sebebiyle görsel hakimiyet bir süre sonra kaybedilmektedirBu nedenle kadınlarda destekleyici ve güçlendirici bakımlar öncelikli olarak değerlendirilmeli.  Saç ekiminin sonrasında da yapılandırıcı desteğe devam edilmelidir.

KADINLARIN GÖRSEL BEKLENTİSİ DAHA YÜKSEKTİR.

Kadınlar genel olarak  özellikle saçın ön bölgesindeki seyreklikten ve saç derisinin görünmesinden şikayetçidirler. Saç derisinin biraz bile görünür olması kadınlar için moral bozucudur. Saç ekimi sonrasında saç görselinden erkelerden daha fazla sıklık beklentileri vardır. 

KADINLARDA DONÖR BÖLGE ZAYIF OLABİLİR.

Erkekler saç kaybı temelde genetik alt yapılı olduğunda sadece ön ve tepe bölgesi zayılfar bun karşılık donör bölge denilen ense bölgesindeki saçlar güçlü ve dökülmeye karşı dirençlidir.  Saçın zayıf olduğu bölgeye aktarılacak yeterli donör saç bulunur.  Ancak kadınlarda saç kaybı genel incelme ve zayıflama şeklinde görüldüğünde saç heryerden zayıflamaktadır. Donör bölgedeki saçlar zayıf ve yetersiz olduğunda saç ekiminin başarı potansiyeli de düşmektedir. 


Comments are closed here.