fbpx
Menü

Şartlar ve Koşullar

Gizlilik ve Çerezler

Sayın danışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, iş ortaklarımız, potansiyel müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz Akademi Saç Terapi Merkezi Ltd Şti    (“Şirket” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

– Danışanlarımız açısından;
Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad)
İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi)
Uygulanan işlem bilgileri (İşlem ücreti, Tarihi, Zamanı, Ödeme Şekli)
Görsel ve İşitsel Verileriniz (Fotoğraf, Video Kaydı, Sesli Kayıtları v.b)
Faturada bulunmasını istemeniz halinde (T.C. kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri)
Yapılacak işlem ile sınırlı olmak üzere sağlık verileri
Yapılan Anketler kapsamında Şirketimiz hakkında görüşleriniz kapsamında işlenen veriler.

– Tedarikçi, İş Ortakları Çalışanları ve Yetkilileri açısından;
Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, TCKN)
İletişim bilgileriniz(telefon numarası, e-posta adresi)
Ürün veya Hizmet Satış Bilgileri (Satış bilgileri, Satış Tarihi, Zamanı, Ödeme Şekli, Kredi kartı ile ödeme olması halinde bilgileriniz kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)
Faturada bulunmasını istemeniz haline (T.C. kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri)
İmza Sirkülerinde yer alan bilgiler
Lokasyon Verileriniz

– Çalışan Adaylarımız
Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, TCKN, Doğum Yeri, Tarihi)
İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)
Cinsiyet bilginiz
Eğitim ve mesleki bilgileriniz
Referanslara ilişkin bilgileriniz
Sağlık durumunuza ilişkin genel bilgiler
Başvuruda bize sunmuş olduğunuz genel özgeçmişinize dair bilgiler.

– Çalışanlarımız açısından
Kimlik Bilgileriniz (ad soyad, doğum tarihi, TCKN, Adres)
İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)
Sağlık Raporunuz,
Fotoğrafınız,
Özgeçmişiniz,
Performans Durumunuz, Alınan Eğitimleriniz, Kanunen zorunlu olarak işlenmesi gereken bilgileriniz, İş Sırasındaki Yönetim Hakkı Kapsamında İşlenen Akademi Saç Terapi Yönetmelikleri ve Kanun kapsamında işlenen verileriniz,
İşyerine giriş çıkış kayıtlarınız,
İşyerinde çalışmalarınızın yönetim hakkı kapsamında kamera kayıtlarının alınması kapsamında görsel verilerinizi işlenmektedir.

– Ziyaretçilerimiz açısından;
Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad, İmza)
Fiziksel mekân güvenliğini sağlamak adına görsel verileriniz işlenmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

Genel Amaçlar:
– Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
– Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, uygulanan işlem bilgilerinizi,
– Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, hizmet ve uygulanan işlem bilgilerinizi işlemekteyiz.

İşçi- İşveren İlişkisi Açısından
– Çalışanlar ile iş sözleşmesinin kurulabilmesi ve gereğinin yerine getirilebilmesi, iş ilişkisinin ispatlanması,
– Seyahat sigortalarının, uçak ve otel rezervasyonlarının yapılabilmesi, maaş banka hesaplarının açılabilmesi, zorunlu BES ödemeleri, sosyal güvenlik prim ödemelerinin yapılabilmesi,
– İş ilişkisinin kurulabilmesi amacı ile,
– İş yeri güvenliğini sağlamak adına kamera kayıtları ile görsel verileriniz,
– Çalışan İzleme Politikasında belirtilen ve bilgisayarlar vasıtası ile çalışanların hareketlerinin takip edildiği sistemler vasıtası ile,
– Firma kapsamında performans ölçümlerinizin yapılması, verimliliğin arttırılması amacı ile,
– İSG ve Genel Sağlık Mevzuatından kaynaklanan sebeplerle eğitimlerin yapılması ve Mevzuattan kaynaklı sebeplerle ilgili kuruluşlara bilgi verilmesi amacı ile kişisel veriler işlenmektedir.

Uygulanan İşlem Süreçleri Açsından
– Tarafınıza uygulanan işlem sonrası süreçlerin takip edilebilmesi bakımından kimlik, iletişim ve uygulanan işlemle sınırlı olmak şartıyla bazı sağlık bilgilerinizi,
– Fatura düzenlenmesini talep edilmesi halinde fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgileriniz,
– Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,
– İşlem süreçlerini geliştirmek açısından fuarlar ve çeşitli mecralarda hizmetlerimizi arttırma çalışmaları kapsamında kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
– İşlem öncesi, sırası ve sonrasında açık rızanız kapsamında alınan görsel, işitsel verileriniz
– Verdiğiniz izin kapsamında tarafınıza ürün ve kampanyalarımız hakkında ticari elektronik ileti gönderilmesi ve özel günler hakkında bilgilendirme bulundurmak amacı ile,
-Anket çalışmaları ve doldurulan formlar ile firmamız ve ürünler hakkında görüşleriniz kapsamında kişisel verileriniz işlenmektedir.

Ürünlerimizi E-Mağaza veya Şubelerimizden Satın Almanız Durumunda
– Kimlik bilgileriniz (ad soyad,)
– Adresiniz,
– İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi)
– Alışveriş Bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli ve ödeme detayları)
– Faturada bulunmasını istemeniz haline (TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri) işlenmektedir.

Ürün veya Hizmet Satın Alımlarımız Açısından
– Satın Alım sonrası operasyonel süreçlerin yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili kişilerin bilgilerini kaydetmek amacıyla kimlik, iletişim bilgilerinizi,
– Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer tedarikçilerimize ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesini sağlamak amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,
– Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,
– Ürünlerin lojistiği kapsamında verdiğiniz hizmette işlenen lokasyon verileriniz işlenmektedir.

Fiziksel Mekanlar açısından
– Fiziksel Mekan Güvenliğini sağlamak için hastaların/ziyaretçilerin kimlik verileri ile görsel verileri İş Sağlığı ve Güveliği mevzuatı gereğince işlenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Şirket tarafından; işe alımlar ve işe alım sonrası iş sözleşmesi kurulması ile beraber, fiziki konumlarda görsel cihazlar ve fiziksel formlar ile, ürün ve hizmet satin alınması kapsamında ürün satış sözleşmeleri ve buna ilişkin süreçlerde, uygulanan işlem süreçlerinden yasal mevzuat ve işlem sonrası gelişim/takip süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Şirket olarak kişisel verilerinizi;
Hizmet ve Mal Satın Alma süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması hukuki sebebine ”dayanarak işlenmektedir.
İş İlişkisi Açısından “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması” “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “Kanunlarda açıkça yazılı olması” ve “ veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine dayanarak” ve “açık rızanıza bağlı olarak” işlenmektedir.
Fiziksel Mekanlarda Güvenlik Kameraları ile görüntü kaydı yapılmasına ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
Genel amaçlarda ise “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “Kanunlarda açıkça yazılı olması” ve “veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine dayanarak” işlenmektedir.
Açık Rızanıza dayalı olarak; çalışanlarımız bakımından sağlık dosyalarının işlenmesi, ek olarak işlenen görsel ve işitsel verileri ile onlara ilişkin reklam ve promosyon amacı ile sosyal medyada paylaşım yapılması amacıyla işlenmektedir. Danışanlarımız veya danışan adaylarımız bakımından verdikleri açık rızaya dayalı olarak pazarlama faaliyetleri yürütülmekte ve ticari elektronik iletiler gönderilmektedir. Ayrıca danışan kayıt formunda yer alan sağlık verileri de danışanların açık rızaları kapsamında uygulanacak olan işlemin başarılı olup olmayacağı konusunda değerlendirme yapılabilmesi için işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILMASI
Şirket olarak kişisel verilerinizi;
– Bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetleri almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (veri tabanı, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile),
– İşlem sonrası sürecin takibi bakımından gerektiğinde şirketin diğer şubelerindeki çalışan ve danışmanlarımızla,
– Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,
– İşlem masrafları veya ürün ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi Şirket tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere,
– Kullandığımız ürünlere ilişkin hizmetlerde bulunan tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ile
– Eğitimler alınması ve mevzuata uyum kapsamında çalıştığımız iş ortakları ile paylaşmaktayız.

5. HAKLARINIZ
Kanun’un 11. Maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yeralan yöntemlerle Şirket’e başvurarak,
– Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
– KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
– Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6. İLETİŞİM
Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Şirket’in sö zkonusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan kvkk@akademisacterapi.com e-posta adresine daha önceden Şirket ile iletişime geçmiş olduğunuz ve sistem üzerinde kayıtlı e-postanızdan, veya Şirket’in aşağıda belirtilen adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)
ADRES:
Nişantaşı Mah. Mim Kemal Öke Cad. No.9 Hayret Apt D.3 Şişli / İstanbul

Firmamız, Akademisacterapi.com’u ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri, Çerez (Cookie) adı verilen teknik bir iletişim dosyası kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen çerezler, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.

Çerezler, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde ederek, kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Çerezler, ana bellekten veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta Çerezler’i kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar, dilerlerse Çerezler’in gelmemesi veya Çerezler’in gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Alışveriş İşlemleri

GİRİŞ

Akademi Saç Terapi Merkezi Ltd Şti (“Şirket” olarak anılacaktır), sizin tasarrufunuzda olmak üzere, kendi cihazlarınızdan, ürünlerimizi almanıza izin verecek bir çevrimiçi alışveriş hizmeti sunmaktadır. Aşağıda, https://www.akademisacterapi.com/ (“Web Sayfası”) üzerinden satılan Akademi Saç Terapi ürünlerinin genel satış koşullarını incelemeniz için size sunulmuştur. Sonuç olarak, bu Web sayfasının / Uygulamanın kullanımı, bu genel satış koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

ÖN BİLGİLENDİRME

SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Ünvanı : Akademi Saç Terapi Merkezi Ltd Şti
Adresi : Nişantaşı Mah. Mim Kemal Öke Cad. No.9 Hayret Apt D.3 Şişli / İstanbul
MersisNo :0011055298300015
Telefon :+90 (212) 248 53 51
E-Mail :info@akademisacterapi.com

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE ÜCRET BİLGİLERİ
Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri web sitemizde bulunan “E-MAĞAZA” bölümünde fiyat ve içerik detaylarıyla belirtilmiştir: Tüketici işbu siparişin kendisini ödeme yükümlülüğü altına soktuğunu kabul eder.

GENEL HÜKÜMLER
TÜKETİCİ, e-mağaza bölümünde belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin işbu tüm ön bilgilendirmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve mesafeli satış sözleşmesi akdedilmeden gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. Web Sayfasından satın alınan ürünlerin teslimatı, Siparişiniz 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak, bir kurye şirketi tarafından gerçekleştirilir ve Web Sayfasında seçilen teslimat yöntemine göre belirtilen süre içinde, ve her halde sipariş tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde teslimat yapılır.
Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Tüm siparişler ürünlerin mevcudiyetine tabidir. Siparişin verildiği tarihte Akademi Saç Terapi, siparişe dahil olan ürünlerden herhangi birinin stoklarında mevcut olmadığını tespit ederse ürünü bulmak için elinden gelen tüm çabayı gösterecektir. Eğer temin etmek mümkün değilse, işbu durumu derhal müşteriye bildirecektir. Ayrıca, gönderilmeyen ürün için tahsil edilmiş tutar, ürünü satın almak için kullanılan aynı ödeme yöntemi vasıtası ile takip eden günlerde müşteriye iade edilir.

Akademi Saç Terapi, aşağıdaki nedenlerle herhangi bir Kabul Bildirimi gönderilmiş bir siparişi reddedebilir veya iptal edebilir:
– Sipariş verildiğinde, Web Sayfasında / Uygulamada bulunan ürünlerin fiyatlarında veya bilgi içeriğinde teknik ve / veya yazım hatası olması durumunda.
– Yukarıda açıklandığı üzere ürünün stoklarda bulunmaması sebebiyle.
– Güvenlik sistemleri siparişe ilişkin olarak dolandırıcılık şüphesi bildirdiğinde,
– Müşterinin ergin olmadığına gösteren belirtiler söz konusu ise,
– Akademi Saç Terapi, siparişi, verilen adrese teslim edemediği durumda.
– Bilgisayar saldırıları, virüsler veya Akademi Saç Terapi’nin makul kontrolü dışında başka bir olay varsa (mücbir sebep).
Bu gibi durumlarda, Akademi Saç Terapi müşteri tarafından ödenmiş olan tutarları tamamen geri ödeyecektir.

Özel teklifler, promosyonlar veya indirimler belirtilen tarihe kadar ya da stoklar sona erene kadar geçerli olacaktır.

Cayma hakkı
Müşteri, sözleşmeden cayma ve satın aldığı ürün(leri), ürünün kullanılmamış ve/veya hasar görmemiş olması halinde, herhangi bir gerekçe göstermeden, teslimat tarihinden başlamak üzere 14 (ondört) günlük süre içinde herhangi bir gerekçe göstermeden iade etme hakkına sahiptir. Müşteri cayma bildirimini aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bildirebilir. Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumludur. Cayma hakkının kullanılması halinde:
a) Müşteri cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı Satıcı’ya geri gönderir.
b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Mal bedeli Müşteri’ye ödediği şekilde iade edilir

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler
Akademi Saç Terapi kullanılmış veya hasar görmüş ürünlerin değişimini veya iadesini kabul edemez (kusurlu ve / veya ayıplı ürünler hariç olmak üzere).

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

I. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu Tüketici’nin Web Sayfası / Uygulama üzerinden sipariş verdiği ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

II.TARAFLAR

Aşağıdaki koşullar, Web Sayfasında/ Uygulama’da yer alan ürünlerin şirket tarafından satışını düzenler. Nişantaşı Mah. Mim Kemal Öke Cad. No.9 Hayret Apt D.3 Şişli / İstanbul Türkiye adresinde faaliyet gösteren Akademi Saç Terapi Merkezi Ltd Şti ile Tüketici arasında imzalanmaktadır.
SATICI
Ünvanı : Akademi Saç Terapi Merkezi Ltd Şti
Adresi : Nişantaşı Mah. Mim Kemal Öke Cad. No.9 Hayret Apt D.3 Şişli / İstanbul
MersisNo :0011055298300015
Telefon :+90 (212) 248 53 51
E-Mail : info@akademisacterapi.com
MÜŞTERİ
Adı Soyadı :
Adresi :
Telefon :
Email :

III. SÖZLEŞME

3.1. Hizmetin kullanılabilirliği
Web Sayfası’na sipariş vererek, 18 yaşını doldurmuş olduğunuzu taahhüt etmiş sayılırsınız. Türkiye dışında ikamet eden kişiler yalnızca siparişin teslimat adresi Türkiye’de bulunması halinde bu Web Sayfasının / Uygulamanın çevrimiçi satın alma hizmetinden faydalanabilir.

3.2. Ürünler hakkında bilgi
Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

# Ürün Kodu Ürün Adı Adet Birim fiyat Toplam fiyat

KDV Dahil Toplam :
Kargo Bedeli :
Ödeme Şekli :
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Adresi :

Akademi Saç Terapi web sayfamızda yer alan ürünler, materyaller veya içerikler ve bunlara ilişkin tüm distribütörlük haklarının sahibidir. Akademi Saç Terapi’nin yazılı izni olmadan tüm bu hakların Müşteri tarafından hukuka aykırı kullanımı halinde Akademi Saç Terapi’nin yasal yollara başvurma hakları saklıdır

Her ürün aşağıdaki bilgileri içermektedir:
Ürünün adı
Fiyat (TL)
Özel teklifler, promosyonlar veya indirimler belirtilen tarihe kadar ya da stoklar sona erene kadar geçerli olacaktır.

3.3. Satın alma süreci
Satın almak istediğiniz ürünleri seçin ve ilgili ikona tıklayarak alışveriş sepetine ekleyin.

Satın alma işlemine devam etmek için müşterinin kişisel bilgileri gerekli olacaktır ve siparişi işlemek ve Web Sayfası üzerinden gelecekteki satın alma işlemlerini kolaylaştırmak için veri tabanımıza dahil edilecektir. Müşteriler tarafından sunulan kişisel bilgiler Akademi Saç Terapi Kişisel Veri İşleme Politikası ve Aydınlatma Metni uyarınca işlenecektir. Müşteriler, istedikleri zaman verdikleri kişisel bilgilere ve verdikleri siparişe ait bilgilere erişebilir. Akademi Saç Terapi müşterilere kişisel bilgilerinin satın alınan ürünlerin sevkiyatında meydana gelebilecek hataları ve karışıklıkları önlemek için mümkün olduğu kadar doğru olması gerektiğini hatırlatır. Ayrıca, kullanıcılar tarafından açıkça onay verilmesi halinde, kullanıcılar Akademi Saç Terapi ile ilgili bilgileri ve yayınları posta, e-posta ve/veya SMS yoluyla alacaktır.

Siparişin verilmesinden önce, müşteriye, sipariş üzerine, alışveriş sepetine eklenen ürün (ler), toplam fiyat (nakliye ve vergiler dahil) ve sipariş teslim detaylarını belirten, siparişin ayrıntılı bir özeti sunulacaktır, müşteri siparişi onaylamak için ‘Ödemeyi onayla’ düğmesini tıklayacaktır.

Ödemeyi onaylamadan önce siparişinizde herhangi bir hata tespit ederseniz, siparişle alakalı herhangi bir detayı “Düzenle” veya “Sil” düğmesini tıklayarak değiştirebilirsiniz. Ödeme onaylandıktan sonra siparişinizde herhangi bir hata tespit ederseniz, lütfen bizimle iletişime geçin.

Mesai saati dışında verilen siparişler, siparişi takip eden ilk mesai günü içinde işleme alınır. Ürün teslimatı, bulunduğunuz yerleşim yerinin uzaklığına göre 1 ile 3 iş günü içerisinde anlaşmalı kargo firmasıyla yapılır. Ürün tedariki sırasında yaşanabilecek aksamalar ya da banka onay sürecinin uzamasından dolayı meydana gelebilecek gecikmelerden müşteri haberdar edilir ve isterse siparişi iptal edilir. Kargoda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan dolayı müşterinin siparişi iptal etme hakkı vardır.

Müşteri, ürünü sipariş ederken teslim adresini doğru bildirmelidir. Ürünün belirtilen adrese teslim edilmesiyle, satıcı teslimat görevini yerine getirmiş olur. Yanlış bilgilendirmelerden satıcı sorumlu değildir.

Teslimat sırasında hasarlı olduğunu tespit ettiğiniz paketler kabul edilmemeli, kargo yetkilisine tutanak tutturulmalı, satıcıya bildirilmeli ve ürünler teslim alınmadan kargo ile aynen geri gönderilmelidir. Hasarlı ürünler satıcıya ulaştığında, gerekli incelemeler yapılıp, yeni teslimat, en kısa sürede gerçekleştirilir.

Sipariş onaylandıktan sonra, sipariş numarası Web sayfası’nda / Uygulama’da görüntülenecek ve bu numara ile müşteri siparişini istediği zaman cihazından takip edebilecektir. Bunun yanı sıra, siparişin alındığını onaylamak için müşteri tarafından belirtilen adrese, siparişe ilişkin bilgilerin ve müşterinin kişisel bilgilerinin de bulunduğu bir e-posta gönderilecektir. Bu e-postayı almazsanız, bunun nedeni ağdaki geçici bir iletişim sorunu veya girilen e-posta adresindeki bir hata olabilir.

3.4. Ürünlerin mevcudiyeti
Tüm siparişler ürünlerin mevcudiyetine tabidir. Siparişin verildiği tarihte Akademi Saç Terapi siparişe dahil olan ürünlerden herhangi birinin stoklarında mevcut olmadığını tespit ederse ürünü bulmak için elinden gelen tüm çabayı gösterecektir. Eğer temin etmek mümkün değilse, işbu durumu derhal müşteriye bildirecektir. Ayrıca, gönderilmeyen ürün için tahsil edilmiş tutar, ürünü satın almak için kullanılan aynı ödeme yöntemi vasıtası ile takip eden günlerde müşteriye iade edilir.

3.5. Siparişi reddetme / iptal etme hakkı
Akademi Saç Terapi aşağıdaki nedenlerle herhangi bir Kabul Bildirimi gönderilmiş bir siparişi reddedebilir veya iptal edebilir:
1. Sipariş verildiğinde, Web Sayfasında / Uygulamada bulunan ürünlerin fiyatlarında veya bilgi içeriğinde teknik ve / veya yazım hatası olması durumunda.
2. Ürünün stoklarda bulunmaması sebebiyle.
3. Güvenlik sistemleri siparişe ilişkin olarak dolandırıcılık şüphesi bildirdiğinde,
4. Müşterinin ergin olmadığına gösteren belirtiler söz konusu ise,
5.Akademi Saç Terapi siparişi, verilen adrese teslim edemediği durumda.
6. Bilgisayar saldırıları, virüsler veya Akademi Saç Terapi’nin makul kontrolü dışında başka bir olay varsa (mücbir sebep).
Bu gibi durumlarda, Akademi Saç Terapi müşteri tarafından ödenmiş olan tutarları tamamen geri ödeyecektir.

3.6 Ürün İadesi
Teslim tarihinden itibaren 7 gün içinde, güvenli bir kutuda, orijinal ambalajını tahrip etmeden, tekrar satılabilirliği bozulmadan, her türlü aksesuarı, kutu ve tüm iç aparatları eksiksiz olmak koşuluyla satın almış olduğunu ürünleri iade edebilirsiniz. Ürünle birlikte satış faturası da (tüm nüshalarıyla) teslim edilmelidir. Fatura şirket adınaysa iade faturası düzenlenmelidir. Fatura gönderilmezse KDV ve diğer yasal yükümlülükler iade edilmez.

İade edilmek istenen ürünün, orijinal ambalaj ya da üründe herhangi bir hasar, çizik, yırtılma, bant-etiket kullanımı, ürünün kullanımı, kutu içeriğinde eksik vb. problemler varsa, iade kabul edilmez.

Satın alınan ürünün sorunlu olduğu düşünüldüğünde, e-posta ya da telefonla merkezimiz ile irtibata geçilmelidir. Sorunun kullanıcı hatasından kaynaklandığı durumlarda ürün iadesi alınmaz. Sorunun kullanıcı hatasından kaynaklanmadığı düşünüldüğü durumlarda, ürünler incelenmesi için satıcıya kargo ile gönderilmesi gerekir. Arızanın üründen kaynaklandığı tespit edildiğinde, ürün iadesi alınır.

İade süreci, ürünün iade koşullarına uygun olup olmadığı tespit edildikten sonra başlar.

İade koşullarına uymayan durumlarda, kargo bedelleri müşteriye aittir.

İadenizin hesabınıza yansıması ödeme şeklinize göre değişiklik gösterir. Ödeme kredi kartıyla yapılmışsa ürün iadesi onaylandığında işlemin iptali için bankaya talimat verilir ve banka geri ödeme sürecini başlatır. Havale ve EFT ile ödemelerde ise tutar banka hesap numaranıza yatırılır. Ödediğiniz tutar, ürünlerin tam, eksiksiz, hasarsız ve iade gerekçesi belirtilerek geri gönderilmesi durumunda kesinti yapılmadan iade edilir.

Müşteri iade etmek istediği ürünleri kargoda oluşabilecek hasarlara karşı korumak için uygun pakette göndermelidir. Ürünleri teslim aldığı biçimde, güvenli bir ambalajla göndermelidir. Aksi halde kargoda meydana gelen hasarlardan dolayı Satıcı sorumlu olmayacaktır.

IV. FİYAT VE ÖDEME

4.1. Ödeme ve para birimi
Bu Web Sayfasındaki / Uygulamadaki fiyatlar TL cinsindendir. Satın alma sürecinde, müşteri teslimat yerini değiştirir ve teslimat ülkesi değiştirilirse, nihai sipariş özetinde görüntülenen öğelerin fiyatları ve mevcudiyeti güncellenir.

4.2. Katma değer Vergisi
Web Sayfasında / Uygulamada yer alan ürünlerin fiyatına, güncel oran üzerinden, KDV dahildir.

4.3. Ödeme metodları
Akademi Saç Terapi web sitesi alışverişlerinde kredi kartı ,bankamatik kartı, havale ve eft ile yapılan ödemeleri kabul eder. Havale/EFT ile yapılan siparişlerde, siparişin onaylanabilmesi için; Alıcı İsmi bölümüne “Akademi Saç Terapi Merkezi Ltd. Şti.” Yazılmalıdır. Açıklama bölümüne de sipariş sonunda verilen sipariş referans numarası yazılmalıdır. Havale/EFT seçeneği ile verdiğiniz siparişlerin ödemesi 2 iş günü içerisinde gerçekleşmezse, siparişiniz iptal edilir.

Kredi kartı veya banka kartı ile ödeme
Akademi Saç Terapi, Web sayfası aracılığıyla yapılan alışverişlerde ödemelerini aşağıdaki kredi kartı veya banka kartlarıyla kabul eder: Visa, MasterCard ve American Express. Kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemelerde, müşteri tarafından gönderilen bilgilerin doğru olduğu onaylandıktan sonra, çevrimiçi olarak, yani gerçek zamanlı olarak, karşılık gelen finansal kuruluşun ödeme ağ geçidi üzerinden ödeme yapılır.

4.4. Ödeme güvenliği
Ödeme sisteminde maksimum güvenlik sağlamak için Akademi Saç Terapi, e-ticarette önde gelen finansal kuruluşların güvenli ödeme sistemlerini kullanır. Bu nedenle, tüm gizli veriler doğrudan ve şifreli bir formatta (SSL) ilgili finansal işletmeye transfer edilir. Güvenli Elektronik İşlemler girişiminin temel amacı, İnternet işlemlerinin güvenliğini sağlamaktır. Güvenli ödeme ağ geçidi üzerinden ödeme yaptığınızda, sistem Kredi Kartının Güvenli Elektronik İşlemler için etkinleştirilip etkinleştirilmediğini otomatik olarak kontrol eder.

V. SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE HAKLARDAN FERAGAT

Müşteri, Akademi Saç Terapi’nin önceden yazılı rızasını almadan bir sözleşmeyi veya bundan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini devir veya temlik edemez.
İşbu sözleşmeye ilişkin olarak Akademi Saç Terapi tarafından herhangi bir hakkın kullanılmaması açıkça yazılı olarak bildirilmedikçe, diğer haklardan veya eylemlerden feragat anlamına gelmez.

VI. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Akademi Saç Terapi ile sizin aranızda yapılan işbu sözleşme gereğince bazı kişisel verileriniz işlenmektedir Akademi Saç Terapi tarafından kişisel verileriniz iş bu sözleşmenin kurulması, ifası ve sözleşme konusu ürünlerin gönderilmesi ve yasal yükümlülükler gereği internet üzerinden yapılan satışlarda mesafeli satış sözleşmesi kurulması gereğince işlenmektedir. İş bu Verileriniz gönderimin yapılması için ilgili kargo firması ile paylaşılmaktadır. Kişisel Verilerinize ilişkin Kanun’un 11. Maddesinde tanınan haklarınız bakımından talepleriniz için web sitemizde Kişisel Veri İşleme Politikası ve Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

VII. İLETİŞİM

Herhangi bir soru, sorgu, öneri veya şikayet için, aşağıdaki iletişim kanalları aracılığıyla ile iletişime geçebilirsiniz:
1. Posta ile ;
2. E-posta ile adresine: info@akademisacterapi.com
3. Telefonla arayarak: +90 (212) 248 53 51

VIII. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta, sms, çağrı vb. aracılığıyla yapılacaktır. Tüketici, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Akademi Saç Terapi’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

X. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI

Akademi Saç Terapi’ve tüketici arasında doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde doğrudan yerleşim yerinizin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

Teslimat

Siparişini vermiş olduğunuz ürünler ödeme onayı alındıktan sonra hafta içi 10.00 ile en geç 15:00 arası işleme alınarak kargoya verilir. Saat 15:00’dan sonra vermiş olduğunuz siparişler ertesi iş günü işleme alınarak ertesi iş gününde kargoya verilir. Cuma saat 15:00’dan sonra vermiş olduğunuz siparişler Salı sabahı saat 10.00’da işleme alınarak aynı gün kargoya verilir.

Kargo ile teslimi yapılan siparişlerin, tamamı faturaya göre ve fatura ile kargo firmasına teslim edilmektedir. Resmi faturalarımız yollanan siparişinizin ayrılmaz bir parçasıdır. Faturanız, siparişinizin yer aldığı paketin içinde size ulaştırılmaktadır.

İade ve İptal

Satın aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Genel iade koşulları şöyledir; İade edilecek ürünler mutlaka orijinal kutu veya ambalajı ile birlikte gönderilmelidir. Kullanılmış ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. İade edeceğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura ve iade sebebini belirten bir dilekçe veya info@akademisacterapi.com adresine e-posta göndermeniz ya da 0212 248 53 51 no’lu telefondan merkezimizi arayarak bilgi vermeniz gerekmektedir.

İade etmek istediğiniz ürünün faturası şirket adına ise, geri iade ederken şirketinizin düzenlemiş olduğu faturası ile birlikte göndermesi gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden kesilmelidir.

İade işlemleri genel olarak 7-10 iş günü içerisinde tamamlanmaktadır. Ücret iadesi adınıza açılmış bir banka hesabına yatırılacaktır.

Alıcı, Şirketin çalışmakta olduğu kargo şirketinin kuryesinden ürünü imza ile teslim alır. Taşımada meydana gelebilecek olası sorunlar için Alıcı, kargo kuryesinin şahitliğinde ürünün sağlam olmadığını belgeleyen bir tutanak tutturmalıdır. Aksi halde Şirketin göndermiş olduğu ürünü sağlam bir şekilde teslim aldığını onaylar. Bu işlemlerden sonra Alıcı, ŞİRKET’i ve kargo şirketini, ürünün teslimatı ile ilgili sorumlu tutmamayı ve tazminat talep etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

Üyelik Koşulları

1. Taraflar

İşbu kullanıcı sözleşmesi, Akademi Saç Terapi Merkezi Ltd. Şti. ile www.akademisacterapi.com sitesinden sipariş veren Kullanıcı arasında Kullanıcının www.akademisacterapi.com sitesinden sipariş verme anında düzenlenmiştir. Kullanıcı, www.akademisacterapi.com sitesinden sipariş verdiğinde, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul eder. ŞİRKET, sözleşmeyi tek taraflı değiştirme ve tadil etme hakkına sahiptir. Sözleşme maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi ALICI ve SATICI’nın sorumluluğundadır. Yapılan değişikliklerden sonra SİTE’nin kullanılmaya devam edilmesi değişikliklerin Kabul edilmesi anlamına gelir.

2. Tanımlar

Şirket: Akademi Saç Terapi Merkezi Ltd. Şti.
Kullanıcı: www.akademisacterapi.com adresinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişilerdir.
Alıcı: www.akademisacterapi.com adresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle “satıcı” tarafından satıma arz edilen mal hizmetleri satın alan “kullanıcı”
Site: www.akademisacterapi.com isimli alan adında oluşan web sitesi.
Sözleşme: İşbu kullanıcı sözleşmesi

3. Kullanım Şartları

a) “Site” içeriği, kısmen ya da tamamen, şirket ve başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, “site” içeriğindeki tüm materyaller (yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses, işaret) ve sair fikir ürünleri telif hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, kullanıcı “site”nin yazılı izni olmadıkça bu sitedeki hiçbir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yenisini yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamaz.

b) “Site”de 3. şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler de bulunmaktadır. “Site” bu 3. şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. “Site” kanalıyla bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik ve sorunlar, bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır ve bu nedenle “site”ye hiçbir sorumluluk yüklenemez.

4. Ücretler

ALICI ve SATICI’lar bu anlaşmayı Kabul ederek aralarında doğabilecek her türlü vergi yükümlülüğünü ve kanuni zorunlulukları yerine getireceklerini kabul ederler. – SATICI’lar “site”de gerçekleştirdikleri ticaretten, alım-satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, vergi, pul, harç vb. diğer yasal ve mali ödemeleri ilgili kurumlara satışlarının tamamlanmasını takiben yapmayı kabul ederler.

Aksi belirtilmediği takdirde, “site”deki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler TL olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

5. Şirketin Görev ve Sorumlulukları

“Site” ŞİRKET’in ürünlerini sergilediği ve ALICI’ların bu ürünleri sanal ortamda satın aldıkları mağazadır. ŞİRKET, ALICI’ların satın aldıkları ürünün kullanıcı hatası olmadığı akademik kaynaklarca ispatlandığı takdirde ürün değişimi ya da iadesini kabul eder.

6. ALICI’nın Sorumlulukları

ALICI “site”nin geçici veya sürekli olarak çalışmıyor olmasından dolayı şirketten hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

ALICI ürününü sergilerken, ürün satın alırken, kısacası bu sözleşmede yer alan tüm işlemleri gerçekleştirirken iş bu sözleşmenin yanı sıra halen yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı; aksi halde oluşabilecek her türlü cezayı ödemeyi, ŞİRKET’i hiçbir nedenle sorumlu tutmamayı ve tazminat talep etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

ALICI’nın “site”de verilen hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli ve kanunlara aykırı davranışlar sergilemesi durumunda ALICI’nın siparişi ŞİRKET’in takdirinde olmak üzere geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir. Siparişin ŞİRKET tarafından iptal edilmesi halinde KULLANICI’lar “site” hizmetlerinden yararlanamazlar.

ALICI kimliğini her istendiğinde doğru olarak ibraz etmek zorundadır.

ALICI “site”nin çalışmasını olumsuz etkilemek amacı ile hiçbir faaliyette bulunamaz.

7. Gizlilik

ŞİRKET ve KULLANICI’lar, KULLANICI’lara ait şahsi bilgileri ancak “Gizlilik Politikası”nda belirtilen koşullara uygun olarak kullanabilir.

8. Tazminat

ALICI, bu sözleşme veya bu sözleşmenin içerdiği belgelere uymaması halinde 3. şahısların iddialarından veya taleplerinden doğabilecek (ve ŞİRKET’in çalışanları aleyhine oluşabilecek) herhangi bir zararı tazmin etmeyi, peşinen kabul ve taahhüt eder.

9. Tarafların Bağımsızlığı

ALICI ve ŞİRKET, hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında bir ortaklık veya işçi-işveren ilişkisi yoktur ve bu sözleşme sonucunda bir işçi-işveren ilişkisi, ortaklık veya herhangi bir malı özel olarak pazarlama hakkı doğmaz.

10. Fesih

“Site” bu anlaşmayı tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Fesihten dolayı KULLANICI hiçbir hak talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

11. Anlaşmazlıklar

ŞİRKET’in doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmaması nedeniyle, ALICI ve SATICI, “site”deki işlemler sonucu doğabilecek anlaşmazlıklar ve bu anlaşmazlıkların yol açacağı iddia, talep ve/veya hasarlardan, ŞİRKET’in temsilcilerini ve çalışanlarını sorumlu tutmamayı, herhangi bir isim veya gerekçe altında tazminat talep etmemeyi ve 3. kişi ve kurumlar tarafından kendisine yönelecek her türlü talepten kendisini muaf tutmayı “site”ye üye olarak bu sözleşmeyi onaylayarak peşinen kabul ve beyan eder.

12. Kredi Kartı Güvenliği

“Site” kredi kartı ile yapılan ödemelerde gerekli gördüğü durumlarda ALICI’dan kredi kartı doğrulatma işlemini yapmasını isteyebilir. ALICI kredi kartı güvenliği için “site” tarafından istenen tüm belgeleri vermekle yükümlüdür. “Site” hiçbir gerekçe göstermeden güvenlik ölçütlerine uymayan kredi kartı işlemlerini iptal edebilir. Bu durumda ALICI bir hak iddia edemez.